JR podporno okolje 2023 -2025 – za SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska

 

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 je prispevati k specifičnemu cilju »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT«, prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; specifični cilj: RSO 1.3 Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

 

Cilj javnega razpisa so:

– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,

– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in

– prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

 

Trajanje operacije je 01.11.2023 – 31.12.2025

 

Aktivnosti in storitve:

1.1. Promocija podjetniške kulture

– informiranje in promocija

– dogodki promocije in informiranja

1.2. Izvajanje celovitih podpornih storitev

– osnovno SPOT svetovanje

– dogodki podjetniškega usposabljanja

– podjetniško mentoriranje

– ekspertno svetovanje

2. Aktivnosti spot svetovalcev in podjetniških mentorjev, ki izvajajo storitve tega javnega razpisa:

– usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih konzorcijev

– koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija

– druge aktivnosti (skladno z zahtevami agencije)

 

Finančna podpora: Celotni proračun projekta JR podporno okolje 2023 -2025 – za SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska znaša 545.181,00 EUR. EU-financiranje znaša 463.403,85 EUR.

 

V konzorciju SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska sodelujejo štirje partnerji:

 

NEC, Cerknica, Popkova ulica 4, 1380 Cerknica
Tomaž Stojanović, 031 408 754, tomaz@nec-cerknica.si

 

OOZ Cerknica (vodilni partner), Tabor 5b, 1380 Cerknica
Silva Šivec, 051 249 549, silva.sivec@ozs.si

 

OOZ Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 13, 6250 Ilirska Bistrica
Alenka Volk Penko, 031 641 311, alenka.volk@ozs.si

 

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod, OE Podjetniški inkubator Perspektiva
Veliki Otok 44B, 6230 Postojna
dr. Jana Nadoh Bergoč, 051 311 656, jana@inkubator-perspektiva.si
Dolores Keš, 031 602 186, dolores@inkubator-perspektiva.si

 

www.spot.gov.si