Search

Storitve


NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let

Glavne dejavnosti zavoda

 • Specializirane storitve razvoja poslovanja
 • Pridobivanje finančnih virov, EU sredstva
 • Svetovanje pri registraciji profitne ali neprofitne organizacije
 • Razvojno mentorstvo za organizacijski in osebni razvoj
 • Raziskave in razvoj
 • Družbeno inoviranje
 • Razvojno svetovanje
 • Razvoj novih poklicnih kvalifikacij in kompetenc
 • Oblikovanje razvojnih iniciativ in grozdov
 • Mednarodna inovacijska partnerstva
 • Zagovorništvo in civilni dialog

 
 
 

Javni razpisi

Domači in tuji razpisi

Pomoč pri pridobivanju finančnih spodbud za krepitev konkurenčnosti, razvoja in raziskav za trajno, v rast usmerjeno poslovanje.

Raziskave in razvoj

Vpeljava in davčne olajšave

Zasnova, management, razvoj kapacitet in vpeljava razvojnih oddelkov v organizacije z možnostjo vzporedne vpeljave R&R davčnih olajšav.

Design management

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Razumevanje kupcev/naročnikov in oblikovanje uporabniške izkušnje za povečevanje vrednosti podjetja v očeh vaših uporabnikov.

Projektni management

Projektna pisarna in managiranje

Management projektov in portfolijev projektov. Sistem projektne odličnosti. Vzpostavitev ali zagotavljanje projekte pisarne.

 

Poslovno svetovanje

Razvoj in preboj vaše organizacije

Današnja vodilna podjetja razumejo pomen razvoja kapacitet na podlagi mednarodnega učenja in prenosa znanja za uresničitev tržnih priložnosti.

SPOT (VEM točka)

Brezplačne podporne storitve

Hitro in enostavno do podjetja - osnovno svetovanje, podjetniške in razvojne delavnice,  izvajanje postopkov registracij s.p. in d.o.o.  

EMS - Ecotoolkit

Sistem ravnanja z okoljem

Znižajte stroške, povečajte ugled in postanite družbeno odgovorni  - vpeljite EMS v vašo organizacijo, spoznajte krožno gospodarstvo.

Usposabljanje 

Razvoj kompetenc posameznika

Razvijamo specialne kompetence na področju podjetništva, projektnega managementa, interpretacije dediščine, turizma in trajnostnega razvoja. 

 

Sodelujemo z naslednjimi ciljnimi skupinami

 • Potencialni podjetniki, ki se spuščajo v poslovne vode
 • Lastniki in poslovodne osebe mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) v razvoju, ki želijo ustvarjati konkurenčno prednost in ustvariti dodano vrednost
 • Projektni managerji v razvojnih in EU projektih 
 • Podjetniki ali posamezniki, ki iščejo družbeno odgovorne investicije ali razvijajo svojo družbeno odgovorno organizacijo
 • Predstavniki NVO, ki iščejo razvojna znanja in finančne vire
 • Predstavniki javnih služb, ki iščejo modele za družbeni (lokalni, regionalni) razvoj
 • Predstavniki, izobraževalnih okolji, institucij znanja in razvojnih institucij ki iščejo povezovanje in skupni razvoj
 • Predstavniki organizacij, ki iščejo načine validacije in standardizacije poslovnih aktivnosti za uspešno trženje in ustvarjanje dodane vrednosti na trgu
 • Lokalne in regionalne skupnosti v majhnih podeželskih okoljih bogate z naravno in kulturno dediščino, ki so pomembne vir razvoja in kreiranja novih delovnih mest
 • Upravljalci kmetij, ki so razvojno naravnani
 • Posamezniki, ki so brezposelne osebe, ki iščejo nove priložnosti
 • Mladi, ki iščejo priložnost v lokalnem okolju, razvoj kariere ali samostojnem delu
 • Starejši v sklopu univerze za tretje življenjsko obdobje in medgeneracijskega povezovanja
 • Aktivni državljani, ki delujejo proaktivno in v smeri družbe
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan