Search

Text/HTML

Samostojni podjetnik

Prijava na novice MSPZ vpisom vašega e-maila boste tedensko prejemali e-novice:

Pošlji

Vodič skozi ustanovitev s.p.


Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in druga podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk (SPOT svetovanje) za obdobje od 2018 do 2022.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Samostojni podjetnik
Na VEM točki lahko na enem mestu uredite registracijo vašega s.p., kar v praksi pomeni, da za vas na pristojnih institucijah (AJPES, FURS in ZZZS) preko portala e-VEM uredimo e-postopke.


Na VEM točki lahko uredite naslednje postopke:

 • Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register)
 • Prijava sprememb podjetnika v poslovni register (naziv, naslov, dejavnosti, zastopnik,…)
 • Izbris podjetnika iz poslovnega registra

 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun)
 • Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2)
 • Prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Obrazec M-1)

Katere DOKUMENTE potrebujem ob obisku VEM točke, da bo registracija hitra in enostavna?

 

 • Veljaven OSEBNI DOKUMENT za identifikacijo nosilca s.p.-ja.
 • DAVČNO ŠTEVILKO
 • OVERJENA IZJAVA LASTNIKA OBJEKTA

*Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, potrebuje od lastnika izjavo, da mu le-ta dovoljuje poslovanje na danem naslovu. Če je podjetnik sam solastnik, mu ni potrebno predložiti dovoljenj (izjav) drugih solastnikov. Omenjeno izjavo brezplačno overimo na VEM točki, potrebna pa je prisotnost lastnika oz. solastnika. V nasprotnem primeru je potrebno izjavo overiti, npr. na Upravni enoti.

Kako poteka postopek ustanovitve s.p.?

Postopek registracije s.p. poteka v 3 korakih in traja dobre pol ure, če ima podjetnik s seboj vse potrebne podatke, ki jih navajamo v nadaljevanju:

1. Korak: Vpis v poslovni register (AJPES)
2. Korak: Oddaja davčnih podatkov (FURS)
3. Korak: Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS)

Kakšne PODATKE potrebujem ob obisku VEM točke?

1. Za vpis v poslovni register (AJPES):

 • IME FIRME: Primer ustreznega imena: npr. STUDIO SONČEK, frizerske storitve, Manca Novak s. p. (Iz imena mora biti razvidno, s čim se s.p. ukvarja - npr. prevajanje, oblikovanje, frizerski salon, svetovanje, ...).
 • SEDEŽ podjetja (naslov, kraj).
 • Podatki o NOSILCU s.p. - podatki iz osebnega dokumenta.
 • Seznam DEJAVNOSTI po SKD, 2008 – (Standardna klasifikacija dejavnosti, 2008). Tu lahko preverite ali je za vašo dejavnost potrebno kakšno dovoljenje ali pogoj.
 • Podatki o PROKURISTU/ ZASTOPNIKU ZA PRIMER SMRTI (neobvezno, a priporočljivo): EMŠO zastopnika (potrebna fizična prisotnost zastopnika, da podpiše izjavo o strinjanju s funkcijo zastopnika).

2. Za oddajo davčnih podatkov (FURS):

 • NAČIN OBRAČUNA DAVČNE OSNOVE: po dejanskih prihodkih in odhodkih ALI po sistemu normiranih odhodkov.
 • Podatki o RAČUNOVODSKEM SERVISU, če se boste posluževali zunanjega računovodskega servisa (naziv, davčna št.).
 • LOKACIJA hrambe poslovnih knjiga (na sedežu podjetja ali v računovodskem servisu).
 • NAČIN VODENJA POSLOVNIH KNJIG: enostavno ali dvostavno računovodenje.
 • PREDVIDENI PRIHODKI v € od dneva registracije do konca tekočega leta.
 • PREDVIDENI ODHODKIDO v € od dneva registracije do konca tekočega leta.
 • V primeru, da boste imeli POSLOVNI PROSTOR: Oznaka in ime katastrske občine, parcelna številka (zapisana kot ulomek - imenovalec in števec parcelne številke), ulica in hišna številka. Več o poslovnem prostoru si lahko preberete tukaj.

3. Za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje - obrazec M1 (ZZZS):

 • EMŠO nosilca s.p.
 • Podatki o vaši doseženi izobrazbi in vrsti dokončane šole.

KDO pride na VEM točko urejati registracijski postopek?

 • Podjetnik / nosilec s.p.
 • Prokurist in zastopnik za primer smrti (če ga boste imeli)
 • Pooblaščenec s pooblastimo podjetnika (če nosilec sam ne more urejati postopka)
 • Lastnik objekta kjer bo poslovni naslov (če podjetnik ni sam lastnik/ solastnik objekta)

Postopek izbrisa s.p.

Od avgusta 2015 je potrebno vsaj 15 dni pred izbrisom s.p. iz poslovnega registra o tem obvestiti AJPES.

Na razpolago imate več načinov:

 • prek AJPES-ove aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov)
 • skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si
 • po pošti
 • osebno na katerokoli izpostavo AJPES
 • na točki VEM

Za vas smo pripravili vzorec - Obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.

 

Postopek zaprtja s.p. na VEM točki je razmeroma preprost:

 • Najmanj tri dni pred presečnim datumom (datum zaprtja dejavnosti) oddate prijavo za izbris preko portala e-VEM ali na točki VEM
 • Podjetje se zapre tretji dan od oddaje prijave za izbris oziroma katerikoli kasnejši dan
 • Četrti dan na naslov podjetja prejme Sklep o izbrisu poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije

Če napovedi o prenehanju dejavnosti ne izvedete 15 dni vnaprej, ter se npr. 1. v mesecu oglasite na VEM točki z namenom zaprtja s.p., bosta lahko z referentom 1. v mesecu uredila:

 • oddajo napovedi o prenehanju dejavnosti na AJPES
 • predlog za izbris iz registra, vaš s.p. pa bo zaprt šele po 15. dneh v mesecu

Po izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije morate urediti še odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj in obveznosti do Finančne uprave ter na banki zapreti poslovni račun. Samostojni podjetnik mora v 60 dneh od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na Finančno upravo RS vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti.

ODJAVA IZ ZAVAROVANJ

Odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj lahko z obrazcem M-2 vložite v osmih dneh pred dnevom izbrisa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije preko portala e-VEM ali na točki SPOT (VEM), pri čemer je potrebno pod opombe obrazca M-2, na katerem se vloži odjava, zapisati opombo, da se vlaga odjava zaradi izbrisa in kdaj naj bi bil izbris. 

Pomembno: Zadnji dan za vložitev odjava iz obveznih socialnih zavarovanj preko portala e-VEM ali na točki SPOT (VEM) je 1 dan pred datumom izbrisa.

Po izbrisu odjave ni več možno vložiti prek portala e-VEM ali na točki SPOT (VEM), temveč le še po pošti ali neposredno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS.

 

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan