Search

Text/HTML

Gospodarska družba

Prijava na novice MSPZ vpisom vašega e-maila boste tedensko prejemali e-novice:

Pošlji

Vodič skozi ustanovitev gospodarske družbe


Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in druga podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk (SPOT svetovanje) za obdobje od 2018 do 2022.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

GOSPODARSKA DRUŽBANa VEM točki lahko na enem mestu uredite registracijo eno-osebne ali več-osebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), katere kapital se vplača v denarju (min. 7.500 €). V praksi to pomeni, da za vas na pristojnih institucijah (Sodišče, AJPES, FURS in ZZZS) preko portala e-VEM uredimo e-postopke.
Če nameravate kot stvarni vložek kapitala vplačati osnovna sredstva (npr. avtomobil, oprema, nepremičnine, itd.) ali želite pripraviti nestandardizirano obliko akta o ustanovitvi ali družbene pogodbe, se je potrebno odpraviti do notarja, ta vam bo v skladu s tarifami zaračunal storitve.

Katere postopke lahko uredim na VEM točki?

 • Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več-osebno družbo
 • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
 • Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb
 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2)
 • Prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1)
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)
 • Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)

Katere DOKUMENTE potrebujem ob obisku VEM točke, da bo registracija hitra in enostavna?

 

 • Veljaven OSEBNI DOKUMENT za identifikacijo družbenika
 • DAVČNO ŠTEVILKO
 • OVERJENA IZJAVA LASTNIKA OBJEKTA
*Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, potrebuje od lastnika izjavo, da mu le-ta dovoljuje poslovanje na danem naslovu. Če je podjetnik sam solastnik, mu ni potrebno predložiti dovoljenj (izjav) drugih solastnikov. Omenjeno izjavo brezplačno overimo na VEM točki, potrebna pa je prisotnost lastnika oz. solastnika. 

Kako poteka postopek ustanovitve d.o.o.?

1. Korak:
Obisk VEM točke, kjer se pripravi splošni predlog za ustanovitev d.o.o. in ostale spremljajoče dokumente (akt o ustanovitvi ali družbena pogodba, ostali sklepi novoustanovljenega d.o.o.), s katerimi greste na izbrano banko ter na začasni TRR položite min. 7.500 €.

2. Korak:
S potrdilom banke o vplačilu denarnega vložka (uradni dokument banke), na katerem je naveden TRR in znesek vplačila, se ponovno oglasite na VEM točki, da se postopek zaključi. Celoten registracijski postopek traja približno 1 uro.

Kakšne PODATKE potrebujem ob obisku VEM točke?

1. Za vpis v poslovno-sodni register (Sodišče in AJPES):

 • IME FIRME: Primer ustreznega imena: npr. STUDIO SONČEK, frizerske storitve, d.o.o. (Iz imena mora biti razvidno, s čim se d.o.o. ukvarja - npr. prevajanje, oblikovanje, frizerski salon, svetovanje, ...)
 • SEDEŽ podjetja (naslov, kraj)
 • Podatki o DRUŽBENIKIH iz osebnega dokumenta
 • Podatki o ZASTOPNIKIH iz osebnega dokumenta
 • Člani organa nadzora: če ga bo d.o.o. imel
 • Višina VPLAČANEGA KAPITALA posameznega družbenika
 • Seznam DEJAVNOSTI po SKD, 2008 – (Standardna klasifikacija dejavnosti, 2008). Tu lahko preverite ali je za vašo dejavnost potrebno kakšno dovoljenje ali pogoj.

2. Za oddajo davčnih podatkov (DURS):

 • NAČIN OBRAČUNA DAVČNE OSNOVE: po dejanskih prihodkih in odhodkih ALI po sistemu normiranih odhodkov
 • Podatki o RAČUNOVODSKEM SERVISU, če se boste posluževali zunanjega računovodskega servisa (naziv, davčna št.)
 • LOKACIJA hrambe poslovnih knjiga (na sedežu podjetja ali v računovodskem servisu)
 • NAČIN VODENJA POSLOVNIH KNJIG: enostavno ali dvostavno računovodenje
 • PREDVIDENI PRIHODKI v € od dneva registracije do konca tekočega leta
 • PREDVIDENI ODHODKIDO v € od dneva registracije do konca tekočega leta
 • V primeru, da boste imeli POSLOVNI PROSTOR: Oznaka in ime katastrske občine, parcelna številka (zapisana kot ulomek - imenovalec in števec parcelne številke), ulica in hišna številka. Več o poslovnem prostoru si lahko preberete tukaj

3. Za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje - obrazec M1 (ZZZS):

 • EMŠO osebe, ki se jo prijavlja v zavarovanje
 • Podatki o doseženi izobrazbi in vrsti dokončane šole osebe, ki se jo prijavlja v zavarovane
 • Kakšno delovno mesto bo oseba opravljala v podjetju
   

KDO pride na VEM točko urejati registracijski postopek?

 • Vsi družbeniki
 • Vsi zastopniki (direktor, prokurist)
 • Če je družbenik pravna oseba, na točko VEM pride njegov zastopnik
 • Pooblaščenec s pooblastilom v imenu družbenika (če postopek ureja pooblaščenec)
 • Lastnik objekta kjer bo poslovni naslov, če družbenik ni sam lastnik/ solastnik objekta

Postopek izbrisa d.o.o. (NOVO)

 

Od avgusta 2015 je potrebno vsaj 15 dni pred izbrisom d.o.o. iz poslovnega registra o tem obvestiti AJPES.

Na razpolago imate več načinov:

 • na točki VEM
 • prek AJPES-ove aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov)
 • skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si
 • po pošti
 • osebno na katerokoli izpostavo AJPES.

Če napovedi o prenehanju dejavnosti ne izvedete 15 dni vnaprej, ter se npr. 1. v mesecu oglasite na VEM točki z namenom zaprtja d.o.o., bosta lahko z referentom 1. v mesecu uredila:

 • oddajo napovedi o prenehanju dejavnosti na AJPES
 • predlog za izbris iz registra, vaš d.o.o. pa bo zaprt šele s 15. v mesecu

 

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan