Search

SPOT svetovanje Primorsko-notranjske regije

Prijava na novice Moj spletni priročnik

 

Na prejemanje e-novic Moj spletni priročnik se lahko prijavite na strani podjetniškega portala.

 

Aktualni razpisi

Najava razpisov:

 
 
 
 

Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in druga podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk (SPOT svetovanje) za obdobje od 2018 do 2022.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Koncesija za izvajanje storitev SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije

Z veseljem vam sporočamo, da ima NEC, Cerknica s partnerjema OOZ Ilirska Bistrica in OOZ Cerknica tudi v obdobju 2018 do 2022 koncesijo za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in druga podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk  SPOT svetovanje (prej VEM točk), ki delujejo pod okriljem SPIRIT (Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma). Tovrstne VEM točke svojim strankam nudimo bogat nabor BREZPLAČNIH storitev, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Namenjen projekta je krepitvi podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilj operacije z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilj operacije je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

http://www.eu-skladi.si

 

Hitro in enostavno  -  za administracijo poskrbimo mi, za idejo in poslovne priložnosti pa vi!

Združevanje prijetnega s koristnim oz. v novo poslovno priložnost vam zagotavlja finančno varnost, kreira nova delovna mesta ter vam omogoča večjo fleksibilnost v vašem poslu.

Na vaši podjetniški poti je VEM točka eno izmed brezplačnih in uporabnih orodij za učinkovito upravljanje vašega podjetja.Kaj vam v okviru SPOT Svetovanje nudimo?

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije nudi vsem uporabnikom (mladim, potencialnim podjetnikom ali že delujočim podjetjem) BREZPLAČNE podporne storitve iz področja podjetništva - poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev:

Storitve SPOT Svetovanje obsegajo:

 • informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
 • usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
 • osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije;
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.
 • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Če bi želeli biti obveščeni o informacijah v tedenskem e-biltenu, se lahko nanj naročite tukaj s pripisom vaše e-pošte.

Koncesija za izvajanje storitev SPOT točk

Finančna podpora: Višina celotnih stroškov operacije za SPOT regije je ocenjena na 865.360,00 EUR za pet let za vse vrste stroškov partnerstva. V okviru dodeljenih nepovratnih skupnih sredstev je delež celotnih upravičenih izdatkov Evropskega sklada za regionalni razvoj 75 % oz. 649.020,00 EUR, delež proračuna Republike Slovenije pa 25 % oz. 216.340,00 EUR.

Rezultati: Neposredni rezultati operacije v času od 1.3.2018 – 30.6.2023 doseženi na SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije (letno):

 • Informiranje - pridobivanje informacij, posredovanje na SPIRIT - 37
 • Članki - informativni in strokovni članki - 12
 • Svetovanje - podjetnikov in potencialnih podjetnikov - 860
 • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja - mreženje subjektov podpornega okolja v regiji,  komplementarnost in se udeležujejo dogodkov na regijskih in občinskih ravneh, inf. preko spleta in medmrežja - 10
 • Srečanje s predstavnikom vsake občine  - vsako leto srečanje z vsakim predstavnikom občine z namenom spodbujanja podjetništva v regiji - 20
 • Udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezvoanje s sorodnimi institucijami v sosednih državah - 4
 • Promocije in informiranja o podjetništvu - urejanje intraneta - 15
 • Usposabljanja - daljša izobraževanja z namenom pridobivanja novih kompetenc - 4
 • Delavnice - krajša (2h) izobraževanja z namenom izmenjave izkušenj, preverjanje modelov…) - 17
 • Izmenjava dobrih praks - preko ogledov dobrih praks, izmenjav izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike, kot podjetnike - 4
 • Odpiranje poslovnih priložnosti - 0
 • Mapiranje - 4
 • Udeležba na usposabljanjih agencije, ministrstev - 13
 • Druge aktivnosti intranet - 10
 • Srečanje podpornega okolja v regiji - 1
 • Koordinacija partnerjev - 4
 • Udeležba na drugih usposabljanjih - 10
 • Showroom regije -predstavitev regijskih podjetij na enem mestu v regiji - 40
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan