Search

Razvoj podeželja


NEC, Cerknica zagotavlja razvoj podeželja že 20 let

Ker naša organizacija deluje na ekološko pomembnem območju (Natura 2000, zavarovanje območje vodnih virov, regijski park, izjemna krajina,…), se že od leta 1995 ukvarjamo z eksperimentalnimi projekti na področju trajnostnega razvoja. Naš namen je iskanje, razvijanje, preizkušanje in promocija modelov delovanja kmetij, podjetij, zasebnih zavodov, zadrug, agrarnih skupnosti in društev na ekološko pomembnih območjih. Gledano širše, naše aktivnosti podpirajo razvoj podeželja in njegovih struktur.

Tako s svojimi aktivnostmi spodbujamo zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja. Raziskave kažejo, da je za zmanjšanje neskladij in zagotavljanje živosti območji potrebno, da najprej prebivalci prepoznajo, vrednotijo, aktivirajo, krepijo in razvijajo obstoječe endogene potenciale v svojih območjih. Endogeni razvoj naj bi vzpodbudil samoiniciativnost podeželskih struktur, jim pomagal pri krepitvi samozavesti, samozavedanja in podjetnosti ter spodbujal njihove povezave na vzven in navznoter. Eden ključnih elementov za uspešen razvoj je socialni kapital (Slavič, 2010).

Skozi leta smo razvili različne pristope, modele in managerska orodja za doseganje zastavljenih razvojnih ciljev podeželskih območji.

Zakaj se odločiti za nas?

20 letne izkušnje

 

Svetovanje pri oblikovanju strategij lokalnih akcijskih skupin, suporavljanje LAS, svetovanje v različnih LAS.

Izvajanje projektov

 

Izvajanje projektov iz programa razvoja podeželja - 312, 311, 123, Leader. Priprava in izvajanje projektov, tudi še iz časa CRPOV.

Modeli, orodja,

rešitve

 

Skozi delovanje smo oblikovali različne rešitve, modele razvoja podeželja in oblikovali za to potrebna managerska orodja.

 Mednarodna  vpetost


 Smo člani Euracademy, povezujemo se z LASi, strokovnjaki in svetovalci za  razvoj podeželja iz tujine.

Kaj nudimo

Proces sodelovanja


Skozi uvodni razgovor bomo opredelili polje sodelovanja in pričakovanja. Dogovorili se bomo o načinu sodelovanja, opredelili vsebino in področja.

Akcijski načrt je individualno prilagojen naročniku in odgovarja specifičnim potrebam. Načrt je tudi podlaga za končno evalvacijo uspešnosti sodelovanja. V njem bodo opredeljene nadaljnje aktivnosti in termin izvedbe. Strokovni tim lahko sodeluje v vseh fazah oblikovanja, kot uresničevanja LAS.

Povpraševanje

V kolikor vas zanima ponudba ali imate pred sabo izziv, katerega bi želeli rešiti in bi želeli preveriti možnosti sodelovanja z nam, nam pišite.

Podajamo vam tudi dva primera oblikovanih rešitev na podeželskem območju.

Mrežni hotel

Povezovanje obstoječih ponudnikov in praznih kapacitet v mrežnih hotel v okviru LAS, regije ali destinacije. Mrežni hotel je geografsko in vsebinsko zaokrožena celota, ki vključuje v poslovno skupino vse ključne akterje razvoja turističnega območja. Pri oblikovanju gre za kompleksen, dinamičen in skrbno načrtovan proces. Pri tem je potrebna strokovna, profesionalna in ITC podpora. Storitev lahko obsega podporna orodja: poslovni model, dizajn storitev in celostne grafične podobe območja, hotela, storitev in produktov. Vse z namenom delujočega mrežnega hotela, ustvarjanja delovnih mest in zadovoljnega turista, ki občuti pravo podeželsko življenje.

Upravljanje jezer

Upravljanje jezer je razvojni izziv, ki zahteva povezovanje deležnikov za zaščito in upravljanje, sodelovanje ponudnikov in aktivno komuniciranje pomena in vrednosti jezera do ciljnih javnosti. Orodje je rezultat dolgoletnega razvojnega sodelovanje na projektu SILAMAS, ki se je oblikovalo zaradi potrebe po iskanju praktičnih rešitev za udejanjanje Evropske vodne direktive.

Pišite nam

Sporočilo:
Pošlji
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan