Search

Javni razpisi

Novosti finančne perspektive 2014- 2020

Finančna perspektiva 2014 – 2020 ne predvideva nepovratnih sredstev za investicije, kot smo jih bili vajeni do sedaj (posodobitev tehnoloških linij, nakup objektov in zemljišč, nakup opreme,…). Tovrstne investicije se bodo lahko financirale in povratnih linij (ugodni krediti s subvencijo obrestne mere v kombinaciji z garancijo bank).
Nepovratna sredstva bodo na voljo predvsem inovativnim podjetjem za raziskovalno-razvojne projekte, kamor bodo vključene tudi inštitucije znanja. V prihodnjih letih bo tako na razpolago kar 461 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Priročnik za črpanje finančnih virov

 Za bodoče prijavitelje projektov smo pripravili Priročnik za črpanje finančnih virov z osnovnimi informacijami, ki jih je kot prijavitelj projekta priporočljivo poznati. Priročnik je dostopen  s klikom na spodnjo sliko.

Na katerih področjih delujemo

Glede na izkušnje, tako lastne, kot z zunanjimi naročniki, pri črpanju EU sredstev, vam nudimo pomoč pri zasnovi projektnih idej, pripravi prijav in projektnih predlogov za:

 • Mala in srednja podjetja                           
 • Nevladne organizacije  
 • Raziskovalce
 • Kmete
 • Javne organe
 • Mlade
 • COMSE - MSP
 • OBZORJE / HORIZON 2020 (SME Instrument, INNOSUP, FTI; Enviroment and resources, SILC II)
 • LIFE
 • Creative Europe
 • Erasmus+
 • Norveški finančni mehanizem / Norway grants
 • Švicarski prispevek / Swiss contribution
 • Kmetijstvo (PRP - program razvoja podeželja)
 • Slovesnki podejtniški sklad (P1,P2, P4, P7)
 • Slovenski regionalni sklad
 • SID banka
 • Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov
 • EKO sklad

Razpisi

7/4/2017 9:28:12 AM

»SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

Podjetja vseh velikosti se lahko samostojno ali v obliki konzorcija prijavijo na razpis za sofinanciranje izvajanja RRI projektov, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije,  razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju v roku 2 let po zaključku projekta. Projekti lahko trajajo do 24 mesecev, upravičeni stroški projekta pa morajo znašati od 100.000,00 do 500.000,00 EUR.

Preberi več...
6/5/2017 9:17:00 AM

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI (1.1.17 DO 31.5.17)«

Podjetja, ki ste se/ se boste med 1.1.2017 in 31.5.2017 udeležili mednarodnega sejma, lahko uveljavljate do 60% upravičenih stroškov oz. največ 8.000,00 eur nepovratnih sredstev

Preberi več...
5/17/2017 2:26:00 PM

SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO MEDNARODNIH STANDARDIH V LETU 2017

Načrtujete pridobitev certifikata za sisteme vodenja ali certifikat za skladnost proizvodov? Na voljo vam je sofinanciranje v višini 60% oz max 10.000 EUR za stroške  cefrtifikacijskega organa in zunanjih izvajalcev.

Preberi več...
4/3/2017 8:29:02 AM

P2 - SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

Spodbude za zagon inovativnih podjetij, preko katerih lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopajo do 54.000 nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta. 

Preberi več...
8/3/2016 1:11:42 AM

Nepovratna sredstva za start up podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Podjetjem iz problemskih območij, ki so registrirana med 1. 1. 2014 in 23. 8. 2016 na voljo nepovratna sredstva v višini 40.000 EUR za financiranje zagonskih stroškov (plače, oprema, programska oprema, zunanjih izvajalcev, operativnih stroškov), nastalih med 1. 1. 2016 do 10. 10. 2017.

Preberi več...
2/12/2016 4:20:26 PM

GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov v višini 1.250.000 EUR prek Slovenskega podjetniškega Sklada!

Ugodnost kredita je v dani garanciji iz strani Sklada (60 % ali 80 %), subvencionirani obrestni meri (6 mesečni euribor od + 0,15 % do 0,65 %), moratoriju do 24 mesecev ter dobi odplačila do 10 let.
Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi in socialna podjetja (so.p.).

Preberi več...
2/10/2016 11:06:08 AM

DELOVNI PREIZKUS ZA LETO 2016

Delodajalci lahko na delovni preizkus, ki traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec, vključijo brezposelno osebo in tako bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.
Delodajalcu je povrnem strošek:
-     206 EUR za udeleženca ALI
-    samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca
Rok oddaje: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure.

Preberi več...

Stopnje tehnološke pripravljenosti (TRL stopnje)

Pri nepovratnih sredstvih, ki se bodo dodeljevala za raziskovalno-razvojne-inovacijske projekte od leta 2016 naprej, bo veljalo pravilo t.i. Stopenj tehnološke pripravljenosti (eng. TRL = Technology Readiness Levels).
Podjetja, ki razvijajo produkte/ storitve, ki zapadejo pod bazično znanost (TRL 1-3), bodo lahko koristila finančne vire prek Agencije RS za raziskovalno dejavnost; za podjetja, ki razvijajo produkte/storitve, ki predstavljajo potrditvene koncepte (TRL 3-6), bodo na razpolago razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Podjetja, ki razvijajo produkte/ storitve, ki predstavljajo prototipe (TRL 6-9), bodo kandidirala za nepovratna sredstva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologije, kot tudi na evropskih razpisih, npr. v sklopu programa HORIZONT 2020 in SME Instrument. Podjetjem, ki so že na stopnji komercializacije (TRL 9+), pa bodo na razpolago povratni viri v obliki ugodnih kreditnih linij.

Prijava na aktualne razpise

 

Na prejemanje e-novic Moj spletni priročnik se lahko prijavite na strani podjetniškega portala.

 

Želite ponudbo?

V kolikor vas zanima ponudba ali imate primerljivo ponudbo in bi želeli preveriti možnosti sodelovanja z nam, nam pišite.

Pišite nam

Sporočilo:
Pošlji

Aktualni razpisi

Najava razpisov:

 
 
 
 

Smo pravi naslov za izvedbo prijave na razpis!Uspešno vodenje in upravljanje podjetja ali projekta ni ''šprint na kratke proge'' ampak je premišljen maraton, ki ga zmorejo le podjetja, ki so nanj pripravljena. Kot zmagovalci se v ciljno ravnino prebijejo le tista podjetja, ki s svojimi inovativnimi izdelki in storitvami zagotavljajo konkurenčno dodano vrednost, razumejo pomen vlaganja v raziskave in razvoj (R&R) ter pri svojem poslovanja ne pozabljajo na družbeno odgovorno ravnanje in trajnosti razvoj. 

Naš interdisciplinarni strokovni tim pokriva najrazličnejša področja in ima poleg strokovne usposobljenosti tudi andragoško-pedagoška znanja in so certificirani pri International project managment association.

Zakaj se odločiti za nas?

140+ organizacij 

 

Pri finančnem svetovanju in pridobivanju razvojnih sredstev nam je zaupalo preko 140 organizacij.

9 mio+ EUR

 

 

Uspeli pridobiti 9 mio EUR za različne uporabnike, MSP, NVO kot javne institucije.

320+ 

rešitev 

 

Izvedli smo preko 320 individualno pripravljenih rešitev za naročnike na področju projektov. 

35+ partnerstev

 

Oblikovali smo preko 35 konzorcijskih mednarodnih in nacionalnih partnerstev ali grozdov.

Kako postopamo

Naši produkti

Priložnosti za financiranje idej je veliko, informacije so razpršene, potrebne pa so tudi izkušnje in razumevanje širših EU politik. Kakšne so vaše možnosti za uspeh? Zaupajte nam pri umestitvi vaše organizacije za potencialne razpise. Ponujamo:
 • brezplačno preveritev možnosti prijave na iz vaše strani prepoznani javni razpis za izdelano idejo v okviru VEM točke
 • brezplačne informacije o aktualnih razpisi, ki so možni za vašo organizacijo 
Bolj zagretim, omogočamo strateško zasledovanje razpisov. Na podlagi uvodne sestanka s predstavitvijo ideje, vam bo svetovalec pripravil pisno analizo možnosti financiranja in vam na zaključnem sestanku prestavil izsledke in korake za naprej. 

Program HORIZON 2020

Poznate priložnosti v sklopu programa EU za raziskave in inovacije - HORIZON 2020? V brošuri HORIZONT 2020 na kratko so zbrane osnovne informacije, ki so vam v pomoč pri osnovnem razumevanju programa. Če vaše podjetje razvija produkte oz. storitve, ki odgovarjajo na enega ali več družbenih izzivov, ki tarejo Evropo, nas kontaktirajte - za vas bomo preverili možnosti za pridobivanje virov financiranja.

Video HORIZON 2020

Vir: YouTube

Pametna Specializacija

Prednostna področja Strategije Pametne Specializacuije (S4)


Skupni imenovalec S4 so trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih.

Več o S4 na tej povezavi.

 

Video S4

Vir: MITV platform
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan