Search

Sistem ravnanja z okoljem (EMS) in Ecotoolkit


Znižajte stroške, prihranite in povečajte svoj ugled, zagotovite prihodnost svojim potomcem!
Ste družbeno odgovorni?

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) ustvarijo kar 70% industrijskega onesnaževanja v EU. MSP-jev v EU je 23 mio, to je 99% vseh podjetji, ki ustvarijo 57% dodane vrednosti. MSP-ji se ne zavedajo ekološkega vpliva s svojim rednim delovanjem, nekatere raziskave celo kažejo, da 75 - 90 % podjetji misli, da sploh nimajo vpliva na okolje. To miselnost želimo spremeniti.

Druga plat pa je, da investicije in ustrezno postopanje v smeri okoljske učinkovitosti vodijo v prihranke sredstev, višjo BDV, kot tudi vodi k družbeni odgovornosti. Že sedaj večji kupci in dobavitelji zahtevajo odgovorno obnašanje, ocene verige vrednosti, porabo CO2… Države, uvajajo zelene dajatve in davke. V Franciji pa so šli celo dlje, saj na vseh izdelkih v trgovinah označujejo, kakšen je njihov ogljični odtis.

Prehod v nizko ogljično družbo (NOD) in sistem ravnanja z okoljem (EMS) sta prednostni področji EU. Zelene spretnosti in zelena delovna mesta postajajo ključne usmeritve do 2020.

EcoToolkit
V sodelovanju s tujimi EU eko-svetovalci, smo v okviru projekta Ecotips 2.0., razvili platformo EkoToolkit, ki sestoji iz niza treh praktičnih orodij namenjenih podjetjem, organizacijam in institucijam iz različnih sektorjev za analizo trenutnega stanja, prepoznavanje pomembnih okoljskih vidikov, iskanju načinov za zmanjšanje vpliva na okolje in iskanje finančne koristi.

Kaj vam omogoča EcoToolkit?

Učinke znotraj podjetja 

 

Zmanjšanje stroškov rednega poslovanja (račun za elektriko, ogrevanje, vzdrževaje,…) in organizacijske izboljšave.

Zunanje
učinke


Komercialni učinki, okoljske izboljšave, stiki z javnostmi
(''Smo družbeno odgovorno podjetje'', ''Znižujemo CO2'').

Okoljski in ogljični odtis 

 

Oceno kritičnih področij v vašem podjetju, izračunan okoljski in
ogljični odtis vašega podjetja.

Konkretne nasvete 

 

Splošne nasvete za znižanje stroškov in predloge za znižanje vpliva na okolje.

EkoToolkit - 3 praktična orodja

EcoToolkit sestavlja tri orodja (Ecoscan - Ecomapping - Ecotips) za okoljski management, ki jih podjetje lahko uporablja, da razume sedanje okoljsko stanje podjetja in da prepozna glavne težave in vzroke teh težav. V sklopu tega procesa se vzpostavi sistem obvladovanja in zmanjševanja vplivov na okolje oz. podjetje tako izboljšuje svojo okoljsko učinkovitost. Ta tri orodja je mogoče razumeti, kot elemente, ki sestavljalo enostaven sistem ravnanja z okoljem (kar sledi splošnim principom večine sistemov za upravljanje: načrtuj - naredi - prevri - ukrepaj).

1. EcoScan (slo EkoSkeniranje) služi kot podlaga za okoljsko analizo vaše organizacije: npr. podatki iz vaše bilance stanja; podatki o napravah, ki jih uporabljate v podjetju in načinih njihove uporabe; število in načini potovanja vaših zaposlenih ter številni drugi faktorji, nam podajo izračun vašega ogljičnega in okoljskega odtisa.
2. EcoMapping (slo EkoKartiranje) je konkretna vizualizacija okoljske učinkovitosti vašega podjetja, ki pripomore opredeliti in izpostaviti okoljske probleme in težave ter ukrepe za reševanje.
3. EcoTips (slo EkoNasveti) je niz okoljskih nasvetov, ki so specifični za vaše podjetje in vašo panogo.

Priporočamo, da se orodja uporablja korak za korakom: prvo Ecoscan, nato Ecomapping in na koncu še Ecotips. Kljub temu se lahko vsako orodje uporablja tudi neodvisno drug od drugega, saj orodja tudi ob samostojni uporabi zagotavljajo dragocene informacije za podjetje, zaposlene in lastnike, glede vpliva na okolje in možnih ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Naše storitve za vašo učinkovitost

Nudimo vam pomoč pri vpeljavi vašega enviromental management sistema za MSP (EMAS Easy). Naši svetovalci vam lahko s pomočjo Ecotoolkit izmerijo ogljični odtis in gHa ter pripravijo tako investicijske, kot ne-investicijske nasvete. Svetujemo tudi potencialnim "zelenim" podjetnikom in "green start-ups", pred odprtjem podjetja in razvoju zelenim produktov in storitev. Nudimo strokovno podporo pri razvoju in prehodu v krožno gospodarstvo (Circular economy), zelenimi delovnimi mesti in prehodu v nizko ogljično družbo. Znižajte stroške, povečajte ugled in postanite družbeno odgovorni! Ustvarimo skupno zgodbo!

Dodatna orodja okoljske presoje

EMAS
Sistem za okoljsko ravnanje in presojo (Eco-Management and Audit Scheme = EMAS) je orodje vodenja, ki je namenjeno družbam in drugim organizacijam, da lahko z njim ocenijo in izboljšajo svojo okoljsko uspešnost ter o njej poročajo.

EMAS je primeren za vse gospodarske sektorje, vključno z javnimi in zasebnimi službami.

Leta 2001 je sistem EMAS zajel tudi EN/ISO 14001, sistem okoljskega ravnanja, sprejel privlačen logotip, s katerim obvešča o registraciji EMAS in začel močneje upoštevati posredne učinke, kot so npr. tisti, ki so povezani s finančnimi storitvami ter upravnimi in planskimi odločitvami.


EMAS EASY
EMAS Easy je nadaljevanje Ecomapping-a in preoblikovanje v EMS - environmental management system. Sodelovanje v sistemu je prostovoljno in vključuje javne ali zasebne organizacije, ki delujejo v EU in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).
Okoljski standardi in orodja so v 90 odstotkih oblikovani za industrijo, velika ali srednja podjetja in ogromne organizacije.

Običajni načini delovanja orodij teh institucij za upravljanje kakovosti in orodij za okoljsko ravnanje pa ne ustrezajo merilom mikro- ali malih podjetij, v katerih je manj kot deset zaposlenih. Prav tako ne ustrezajo malim in srednjih podjetjem. Zato se je za potrebe mikro in malih podjetij oblikoval program EMAS-easy, ki omogoča izvedbo procesa v 10 dneh, z 10 ljudmi, na 10 straneh in v 30 korakih. Program zmanjšuje birokracijo, odpravlja ovire za znanje in zmanjšuje stroške svetovanja in izdajanja certifikatov.

»Emas easy« za mala in srednja podjetja se drži načela: »v 10 dneh z 10 ljudmi na 10 straneh v 30 korakih.«
ECAP
ECAP (Environment Compliance Assistance Programme) je program EU za pomoč za skladnost z okoljsko zakonodajo. Je akcijski načrt, ki si prizadeva za izboljšanje okoljskega delovanja mikro, malih in srednjih podjetij, ki proizvedejo v EU 60-70% industrijskega onesnaževanja.

Cilji ECAP programa so:
  • povečanje uporabe okoljske zakonodaje s strani MSP (malih in srednjih podjetij)
  • večja ekološka učinkovitost MSP s pravilno uporabo sistemov okoljskega upravljanja in drugih orodij
  • večja strokovna učinkovitost okoljske politika, zmanjšanje administrativnih stroškov ter s tem sprostitev virov za voljšo uporabo
  • izboljšanje ekoloških inovacij MSP in njihove konkurenčnosti ECAP v Sloveniji
V mrežo pobud in akcij se je v okviru projekta ECAP WORKSHOPS, v katerem je sodelovalo 11 držav vključila tudi Slovenija.
Delavnico ECAP smo organizirali NEC, Cerknica v sodelovanju s promotorja Eco-Conseil entreprise, z nacionalnimi, regijskimi in lokalnimi nosilci znanja ter izvajalci okoljske zakonodaje, okoljskih in razvojnih strokovnjakov ter podjetij.

Več informacij o programu ECAP si lahko preberete v promocijski brošuri ECAP.

Platforma EcoToolkit

S klikom na spodnjo sliko lahko dostopate do platforme Ekotoolkit.

Video o EMAS

S klikom na spodnjo sliko dostopate do videa o okoljskem sistemu EMAS.

Vir: YouTube

Pišite nam

Sporočilo:
Pošlji
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan