Search

Design Management (DM)

Vir: www-design-manament.si

Design danes prevzemna ključno funkcijo v inovacijski politiki in je gonilna sila netehnoloških inovacij, saj je postal metodologija za razumevanje in razvoj pozitivne uporabniške izkušnje. V slovenskem gospodarskem prostoru se od začetka gospodarske krize soočamo z večletno stagnacijo ali celo propadanjem mikro in malih podjetij, katera niso več kos nizkocenovni globalni konkurenci. Po drugi strani pa vsi poznamo svetovno znana podjetja, kot so Lego, Starbucks in Airbnb, katerih produkti in storitve enostavno funkcionirajo. Se sprašujete zakaj? Omenjena podjetja so primeri dobre prakse vpeljevanja Design Managementa v poslovanje podjetja na najvišjem nivoju. Design Management je namreč integriran v podjetje kot del kulture.

Pozitivne učinke Design Managementa potrjujejo številne raziskave, primeri dobrih praks, to področje pa zavzema vodilno vlogo v razvojnih strategijah naprednejših EU držav, saj je neposredno povezano z inovativnostjo, konkurenčnostjo in povečanjem prodaje.

Vpeljevanje učinkovitega upravljanja z Design Managementom na 4 ključnih področjih (IZDELKI, STORITVE, KOMUNIKACIJE, PROSTOR) zvišuje vrednost podjetja, kar se kaže kot:

  • diferenciacija izdelkov in storitev na trgu
  • rast dodane vrednosti
  • osvajanje novih trgov
  • krepitev identitete blagovne znamke/ podjetja
  • zavedanje zaposlenih o pomenu design managementa.

Kaj vam omogoča Design Management?

Razumevanje uporabnika 

 

Najpomembnejši vidik je razumevanje potreb in želja uporabnikov oz. kupcev - le tako je mogoče na prenasičenem trgu prodati diferenciran izdelek/ storitev, ki ga/jo uporabniki resnično potrebujejo. Podjetja, ki razumejo svoje uporabnike, s prodajo nimajo težav.

Povečevanje konkurenčnosti


Diferenciran izdelek, ki izstopa iz poplave produktov in v očeh uporabnikov zadovoljuje njihove potrebe, se na trgu dobro prodaja, dosega tudi višjo ceno, podjetju povečuje tržni delež, dobiček in povečuje konkurenčnost podjetja.

Uporabniško izkušnjo 

 

Uporaba tehnik in metod Design Managementa omogoča izboljševanje uporabniške
izkušnje vaših kupcev, s tem pa dosežete, da se ponovno vračajo
k vam in da vas tudi sami
priporočijo svojim znancem
(vašim potencialnim novim
kupcem).
 

Velike spremembe


Design management podjetjem omogoča, da z malimi spremembami na strateškem nivoju, v poslovnih procesih, mišljenju in delovanju vseh zaposlenih dosežejo velike premike: zmanjšajo tveganja, se diferencirajo od ostalih ponudnikov na trgu, dosežejo višjo dodano vrednost, predvsem pa rastejo.

Strategija oblikovanja

 

Naši produkti

Pozitivne učinke Design Managementa potrjujejo številne raziskave, primeri dobrih praks, to področje pa zavzema vodilno vlogo v razvojnih strategijah naprednejših EU držav, saj je neposredno povezano z inovativnostjo, konkurenčnostjo in povečanjem prodaje. Vpeljava DM je strateški proces s ciljem, da DM postane del kulture podjetja. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem pomagamo vpeljevati DM v njihovo poslovanje prek orodja "Small Business Design management Toolkit", kar jim omogoča, da hitreje napredujejo na višje stopnje po modelu"Design managment staircase" (mednarodno uveljavljen model).
Preverite možnosti za vpeljavo DM v vašo organizacijo in nas kontaktirajte. 

Model Design Management Staircase


Vir: www-design-manament.si

Model Design Managemet Staircase (DMS) deli podjetja glede vključevanja DM v poslovanje na 4 stopnje:
(1) podjetja, kjer upravljanja z oblikovanjem ni;
(2) podjetja, kjer je oblikovanje vključeno v določene projekte;
(3) podjetja, ki upravljanje z oblikovanjem izvajajo kot funkcijo in
(4) podjetja, pri katerih design management predstavlja kultura podjetja oz. kot vrednoto s katero se identificirajo.
Podjetja se na začetku samo-ocenijo s pomočjo vprašalnika ter tako evidentirajo svojo začetno stopnjo, nato pa se s sistematičnim pristopom zvišuje kompetence vseh zaposlenih po celotni horizontalni in vertikalni liniji na 5-ih področjih: zavedanje, vključenost, sredstva & viri, design znanje ter obvladovanje procesa.

Celoten proces validacije po model DMS se izvaja v sodelovanju s Kompetenčnim centrom za design management (KCDM).

Zakaj se odločiti za nas?

Našim naročnikom pomagamo ideje preoblikovati v inovativne produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo v očeh njihovih uporabnikov.

Z besedo design ne mislimo le na končni izgled izdelka. Dober design pomenijo rezultati, ki funkcionirajo v prid vašemu podjetju – bodisi gre za spletno stran, ki povišuje spletna naročila; novo embalažo, ki ima vpliv na fizično prodajo v prodajalnah; izdelki, ki zasenčijo konkurenco ali pa gre za storitve, ki osrečujejo vaše stranke, ki se redno vračajo k vam.

Kako poteka proces oblikovanja rešitve (Double Diamond Design Process)

 

Video o DM

Design management je poslovna stran designa. Kako design manager obvlada jezik poslovnega sveta kot jezik designerjev je prikazano v TEM video posnetku. (vir: YouTube).

 

Orodje - DM Toolkit

Brezplačno, modularno zasnovano orodje za upravljanje z oblikovanjem - DESIGN MANAGEMENT ORODJE ZA MSP (SMALL BUSINESS DESIGN MANAGEMENT TOOLKIT) je dostopno na naši spletni strani. Orodje je mogoče uporabiti po delih (eno/ dve orodji) ali v celoti (vsa orodja), odvisno od potreb vašega podjetja.

Pišite nam

Sporočilo:
Pošlji
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan