Search

Reference

1.750
svetovanj

V zadnjih treh letih nam je zaupalo preko 1250 različnih uporabnikov in izvedli smo preko 1750 svetovanj na področju podjetništva.

140
organizacij

Pri finančnem svetovanju in pridobivanju razvojnih sredstev nam je zaupalo preko 140 organizacij, pri čemer smo uspeli pridobiti 7 mio EUR.

320
rešitev

Izvedli smo preko 320 individualno pripravljenih rešitev za naročnike na področju projektov.

800
udeležencev

Izvedli smo 51 (3-5 dnevnih) delavnic s preko 800 udeleženci za pripravo na samostojno podjetniško pot.

EU razpisi

 • Seniors ENhancing Intangible and INTERgenerational heritage in Europe during the low season 699497 - SENINTER - COS-TOUR-2015-3-04
 • Interpreting our European heritage: ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualifications in European Tourism Sector 2013-1-ES1-LEO05-66707 – EAC/S07/12
 • E-CLIC - 531270-LLP-2012-EE-KA3-KA3MP - EAC/27/11
  INVOLEN - 527670-LLP-1-2012-1-GR-GRUNDTVIG - EAC/27/11
 • BioDiNet - Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine Evropsko teritorialno sodelovanje - Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (Network for the Protection of biodiversity and landscape European Territorial Cooperation - Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013)
 • Tourbo meets Europe - DE/10/LLP-LdV/TOI/147328 (LdV Innovationstransferprojekt=Transfer of innovation)
 • Enabling small business to reduce its environmental footprint (LdV - Transfer of innovation) - ECOTIPS 2.0 2010-1-BG1-LEO05-03089
 • House for open mobility exchane (H.O.M.E.) Culture programme and actions- (EAC/09/2009) Pilot mobility project, Pilot mobility project no: 2009-11777
 • SILMAS (Itterreg Alpin space)
 • 3E+4R – Mobilisation of SLovenian and Croatian regions for using the concept 3E+4R in waste management
 • Agenda 21 for Ljubljanica river (interreg IIIA)
 • Mobilisation of Slovenia (interreg IIIA)
 • One-stop shop in Notransko kraška region (network info office for supporting od SMEs, Farms and NGO in sustainable development) (PHARE 2003)
 • Rural youth join Europe (španija, Youth in Action)
 • European eco citizens (Turin, Youth in Action)
 • Qualitour (2011-7803 Partnerstvo, Ref.št.: LDV-PAR-48-11)
 • Education and care offered by farmer families- a international education experience (Nemčija, Grundtvig)

Zavod za zaposlovanje, Sklad za razvoj kadrov

 • Slokart proizvodnja, d.o.o., Podskrajnik
 • Ekop d.o.o., Ribnica
 • Kancijan d.o.o., Cerknica
 • KGL d.o.o., Litija
 • Frizerstvo Tina d.o.o., Cerknica
 • Čukgraf d.o.o., Postojna
 • Frizerski salon NEVA, Nevenka Jerman s.p., Cerknica
 • Frizerski salon MAŠA, Helena Kraševec s.p., Cerknica
 • Tesnila GK d.o.o., Prevalje
 • Modul projektivno in proizvodno podjetje d.o.o, Slovenj Gradec
 • Reklame Kašnik Boštjan Kašnik s.p., Slovenj Gradec
 • TOBO'S, podjetje za trženje in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana 
 • SEC, proizvodnja in trgovina d.o.o., Košana

Nacionalni, teritorialni razpisi

 • Javne službe Ptuj d.o.o.
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine
 • Turistična zveza Slovenije
 • Občina Cerknica
 • Občina Bloke
 • Obćina Barban
 • Obćina Sv. Lovreč
 • Obćina Gračišće
 • TD Notranjska
 • Parnas
 • KUD Ljud
 • Zavod za razvoj industrijske cone Podskrajnik
 • DVŽU
 • Zavod Jezerski Hram
 • Agrarna skupnost Dolenja vas
 • Društvo Lovrenc
 • PGD Dolenja vas 
 • Občina Bloke
 • Občina Sodražica
 • Agrarna skupnost Dolenje Jezero
 • Novi turizem

Nacionalni razpisi

 • Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM  za leto 2016 in 2017 (št. VEM16/17-8/2017) / Implementation of comprehensive support services within One-Stop-Shop offices  for 2016 and 2017
 • Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2013 (št. NEC-13-172410-JB) / Implementation of comprehensive support services within One-Stop-Shop offices at the local level for 2013
 • Kompetenčni center za integracijo oblikovanja kot strateškega dejavnika konkurenčnosti (2012-2015) (št. 11044-3/2012) / Competence center for the integration of design as a strategic factor of competitiveness (2012-2015) (ESS and Ministry of labour, family, social affairs and equal opportunities)
 • Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in 2011 (št. PP 178/2010-JR 02/2010-431)) / Implementation of comprehensive support services within One-Stop-Shop offices at the local level for 2010 and 2011
 • Les kot snov kulturne dediščine (Leader) 3/2010 / Wood as a material cultural heritage
 • Dolenja vas v stiku s predniki (Leader) (2011) / Dolenja vas in touch with the ancestors
 • Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe – Tematske poti II (Leader) 1/2010 / Heritage Trails from the Idrijca to Kolpa - Thematic Routes II 
 • Krepitev mreže NVO izobraževanja starejših 3111-JRNVOESS-6/2010-508
 • Dediščinski detektiv (Leader) 4/2010 / Strengthening the network of NGOs for adult learning
 • SMID 2009-2010 (Soc.sklad) - 3111-JRNVOESS-6/2009-222 / SMID Slovenian Network for the interpretation of the heritage 2009-2010 (ESS and Ministry of public affairs)
 • SMID 2010-2012 (Soc.sklad) – 3111-JRNVOESS-6/2010-510 / SMID Slovenian Network for the interpretation of the heritage 2010-2012 (ESS and Ministry of public affairs)
 • Mladi projektni managerji v akciji, leto 2010, pogodba: 3313-10-6000373 o sofinanciranju izvajalca mladinskega dela v letu 2010 (Urad za mladino) / Young project managers in action, 2010, Contract: 3313-10-6000373 (Office of The Republic Slovenia for Youth)
 • Heritage trails from Idrica to Kolpa River (Leader)

Slovenski regionalni razvojni sklad

 • EUROBOX d.o.o., Podskrajnik
 • MHB d.o.o., Cerknica
 • Akron d.o.o.
 • Valter Frank s.p., Prem 

Podjetniški sklad

 • Riko Hiše d.o.o., Ljubljana
 • Pet Pak d.o.o., Ilirska Bistrica
 • HIS d.o.o., Ljubljana
 • KGL d.o.o., Litija
 • Simpro d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
 • Lesoj d.o.o., Dolenja vas
 • Salur d.o.o., Ljubljana
 • Meček d.o.o., Cerknica
 • Brigita Jernejčič s.p., Podskrajnik
 • IPCOM d.o.o., Novo Mesto
 • SEC, proizvodnja in trgovina d.o.o., Košana
 • Nadja Srebot s.p., Maribor
 • K IN K KOV d.o.o., Podskrajnik
 • ALE, d.o.o., Postojna
 • PIRMIT d.o.o., Podskrajnik

MKGP

 • Mizarstvo Abram Marko s.p., Prestranek
 • Slokart d.o.o., Podskrajnik
 • PME d.o.o., Cerknica
 • IRIO d.o.o, Veliki Otok
 • K in K kov d.o.o., Podskrajnik
 • EN KRAJCAR d.o.o., Podskrajnik
 • Čelhar d.o.o., Košana
 • Škocjan d.o.o., Cerknica
 • Modima marketing d.o.o., Sežana
 • Jakob Menegatti s.p., Rovte
 • Danilo Drobnič s.p., Stari trg pri Ložu
 • Kmetija Smrekar – Postojna
 • Akron d.o.o., Medvode
 • Tiselj Marjan
 • Stegel Melita
 • Prelaz Marjeta

Smo člani ali ustanovitelji strokovnih in panožnih organizacij

Javni naročniki

 • Zavod RS za zaposlovanje - preveritev poslovnih idej in delavnice za samozaposlitev
 • Slovenski regionalno razvojni sklad – pregledi projektov po javnih razpisih na terenu
 • RC Kočevje Ribnica – Soupravljanje LAS Po poteh od Idrijce do Kolpe
 • Občina Cerknica, Občina Bloke, Občina Postojna, Občina Pivka – pospeševanje podjetništva
 • Občina Loška dolina - medgeneracijski tabor
 • VEM podjetniška točka za Primorsko-notranjsko regijo
 • Nosilec Slovenske mreže za interpretacijo dediščine
 • Evalvacija projektov
 • Revizija projektov

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan