Search

ECOTIPS 2.0.

Enabling small business to reduce its environmental footprint

Usposabljanje trenerjev

 

Atraktivno, preprosto in razumevajočo, na IT-osnovi temelječe, gradivo za usposabljanje

Mreža svetovalcev

 

Skupno 60 usposobljenih svetovalcev v Belgiji, Sloveniji, Estoniji in Bolgariji

Okoljski odtis

 

 

Namen je zmanjšati ekološki odtis 400 podjetij. 

Zeleno gospodarstvo

 

Prispevek k nacionalni in EU prednostnih nalogah na področju PIU in okoljske trajnosti.

Viri financiranja in trajanje

European Commission, DG Education and Culture, Life Long Learning Programme – Leonardo da Vinci

Trajanje

Oktober 2010 - september 2012

Namen

Namen projekta je bil zagotoviti ciljnim skupinam atraktivno, preprosto in razumevajočo, na IT-osnovi temelječe, gradivo za usposabljanje. Skupno 60 usposobljenih svetovalcev v Belgiji, Sloveniji, Estoniji in Bolgariji so pomagali zmanjšati ekološki odtis 400 podjetij in so prispevali k nacionalni in EU prednostnih nalogah na področju poklicnega izobraževanja in okoljske učinkovitosti ter trajnosti v prizadevanju Skupnosti za zeleno gospodarstvo.

EkoToolkit - 3 praktična orodja

EcoToolkit sestavlja tri orodja (Ecoscan - Ecomapping - Ecotips) za okoljski management, ki jih podjetje lahko uporablja, da razume sedanje okoljsko stanje podjetja in da prepozna glavne težave in vzroke teh težav. V sklopu tega procesa se vzpostavi sistem obvladovanja in zmanjševanja vplivov na okolje oz. podjetje tako izboljšuje svojo okoljsko učinkovitost. Ta tri orodja je mogoče razumeti, kot elemente, ki sestavljalo enostaven sistem ravnanja z okoljem (kar sledi splošnim principom večine sistemov za upravljanje: načrtuj - naredi - prevri - ukrepaj).

1. EcoScan (slo EkoSkeniranje) služi kot podlaga za okoljsko analizo vaše organizacije: npr. podatki iz vaše bilance stanja; podatki o napravah, ki jih uporabljate v podjetju in načinih njihove uporabe; število in načini potovanja vaših zaposlenih ter številni drugi faktorji, nam podajo izračun vašega ogljičnega in okoljskega odtisa.
2. EcoMapping (slo EkoKartiranje) je konkretna vizualizacija okoljske učinkovitosti vašega podjetja, ki pripomore opredeliti in izpostaviti okoljske probleme in težave ter ukrepe za reševanje.
3. EcoTips (slo EkoNasveti) je niz okoljskih nasvetov, ki so specifični za vaše podjetje in vašo panogo.

Priporočamo, da se orodja uporablja korak za korakom: prvo Ecoscan, nato Ecomapping in na koncu še Ecotips. Kljub temu se lahko vsako orodje uporablja tudi neodvisno drug od drugega, saj orodja tudi ob samostojni uporabi zagotavljajo dragocene informacije za podjetje, zaposlene in lastnike, glede vpliva na okolje in možnih ukrepov za izboljšanje poslovanja.

K


 • Zavedati se moramo, da je izkoriščanje naravnih virov omejeno.
 • SME : črna točka v evropski ekonomiji in zato igrajo kot primarni igralec pri preoblikovanju v bolj trajnostno proizvodnjo.
 • Mala in srednja podjetja ustvarijo 70% industrijskega onesnaževanja v EU.
 • MSP v EU je 23 mio, to je 99% vseh podjetji in ustvarijo 57% dodane vrednosti
  MSP se ne zavedajo ekološkega vpliva z njihovimi aktivnostmi, nekatere raziskave celo kažejo, da 75 - 90 % podjetji misli, da nimajo vpliva na okolje.
 • 70% podjetji še ni uvedlo praktičnih meritev z namenom zmanjšanja vpliva na okolje.
 • Izziv za vsa podjetja je »eco-efficient process and products«

V sklopu projekta razvit ter v več EU državah (Belgija, Francija, Bolgarija in Slovenija) implementiran sistem usposabljanja ekosvetovalcev vam omogoča, da tudi vi postanete del mreže eko-svetovalcev, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta Leonardo da Vinci, prenos inovacij - Ecotips 2.0.Program je osredotočen na vsebinski in tehnični del in vsebuje tako znanje s področja EMS, kot svetovanja MSP.

Naši svetovalci vam pomagajo, da s pomočjo orodij Ecotookit izboljšate vašo okoljsko učinkovitost, pri tem zmanjšate stroške vašega poslovanja, to komunicirate z vašimi kupci, kot dobavitelji in postanete družbeno odgovorno podjetje.
 • Ecoscan 
 • Ecomapping
 • Ecotips

Nudimo vam pomoč pri vpeljavi vašega enviromental management sistema za MSP (EMAS Easy). Naši svetovalci vam lahko s pomočjo Ecotoolkit izmerijo ogljični odtis in gHa ter pripravijo tako investicijske, kot ne-investicijske nasvete. Svetujemo tudi potencialnim "zelenim" podjetnikom in "green start-ups", pred odprtjem podjetja in razvoju zelenim produktov in storitev. Nudimo strokovno podporo pri razvoju in prehodu v krožno gospodarstvo (Circular economy), zelenimi delovnimi mesti in prehodu v nizko ogljično družbo. Znižajte stroške, povečajte ugled in postanite družbeno odgovorni! Ustvarimo skupno zgodbo!

 

 

 

 

Vsebina projekta

ECOTIPS 2.0. je projekt, ki je bil oblikovan za transfer inovativnega in atraktivnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET system), ki izvira iz trenutne potrebe po krepitvi konkurenčnosti mikro podjetij. Osebe (podjetniki, menedžerji, strokovnjaki) povprašujejo po poklicnem usposabljanju in praktičnih izkušnjah, da bi bili sposobni za delo z okoljskimi vprašanji v MSP. Projekt testira že uporabljeno orodje za okoljsko svetovanje MSP, katero bo prilagojeno in nadgrajeno in bo z multiplikacijo prineslo koristi ciljnim skupinam. Največji rezultat projekta je prilagojen, uporaben in inovativen, spletni VET paket (EcoTips 2.0.), ki je sestavljen iz orodij ecomaping, ecoscan, ecotips in evalvacije (Labeling system). Ta paket je bil uporabljen in preizkušen v Belgiji, tekom projekta pa prenesen v organizacije v Bolgariji, Estoniji in Sloveniji. Aktivnosti projekta so zajele 400 MSP-jev iz 8 ekonomskih sektorjev

Specifični cilji

 • prilagoditi in nadaljnji razvoj ravnanja z okoljem, z njimi povezanih sistemov in praks poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mikro podjetja, za izboljšanje svoje okoljske uspešnosti in skladnosti z zakonodajo
 • preskusiti sprejeto metodologijo in učiti predstavnike mikro podjetji (jim svetovati), da bi znali izboljšati okoljsko učinkovitost, načrtovati okoljske naložbe in prihranke. Kot cilj imamo 400 mikro podjetij v 8 gospodarskih sektorjih (pisarne, bari in restavracije, servisi avtomobilov, prenove in izboljšave v domu, hoteli, organizatorji prireditev, trgovina na drobno, in frizerski saloni) v Bolgariji, Sloveniji, Belgiji in Estoniji.
 • Sprejem ukrepov za vzpostavitev ugodnega okolja za povečanje okoljskega pomena in multiplikacijo rezultatov v 8 gospodarskih sektorjih (pisarne, bari in restavracije, servisi avtomobilov, prenove in izboljšave v domu, hoteli, organizatorji prireditev, trgovina na drobno, in frizerski saloni) v Bolgariji, Sloveniji, Belgiji in Estoniji.


  Spletne strani: www.ecotoolkit.eu in www.ecotips.be/sl

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan