Search

E-CLIC

Making European Policy Popular through Challenge, Learning, Innovation, Cooperation: An experiment on the Landscape Convention


 

1 zmagovalec

mednarodnega tekmovanja

 

Slovenski projekt Okljuk Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne krajine je v svoji kategoriji pometel z mednarodno konkurenco in osvojil 1. mesto. Avtorji (dr. Aleš Smrekar, dr. Mateja Šmid Hribar in Jernej Tiran) projekta so pokazali izjemno razumevanje EKK ter implementacijo le-te prek treh glavnih načel: zaščita, upravljanje in načrtovanje krajine.

Partnerstvo

8 držav

 

 

Partnerstvo projekta so sestavljale Grčija, Estonija, Nemčija, Španija, Velika Britanija, Madžarska ter Slovenija. Iz omenjenih držav je na projektu E-CLIC sodelovalo preko 32 ljudi, 10 prostovoljcev ter preko 450 sodelujočih na nacionalnih tekmovanjih, nacionalnih konferencah ter na mednarodni konferenci.

76 udeležencev širom Evrope


 

Na mednarodno konferenco Landscape of possibilities o uresničevanju Evropske
konvencije o krajini so iz
Slovenije v Estonijo odpotovali zmagovalci slovenskega nacionalnega tekmovanja
(Sabina Logar, Martin Senič,
dr. Aleš Smrekar, dr. Mateja
Šmid Hribar in Jernej Tiran) ter predstavniki NEC, Cerknica.

5 učnih

virov  

 

 

1. Poročilo o vprašanjih EKK
2. Knjižnica dobrih praks
3. Knjižnica IKT orodij
4. Poročilo o učnih ciljih
5. Priročnik

Viri financiranja

Program je v 85% financirala Evropska komisija v sklopu programa LIFELONG LEARNING (2007-2013) ter podprograma Comenius, 15% so bili lastni viri.

Partnerji

• Estonian University of Life Sciences / Esti Maaukoo, Estonija
• PRISMA Center for Development Studies, Grčija
• University of Valencia Estudi General, Španija
• Stiching Pan Parks, Madžarska
• European Council of Landscape Arhitecture Schools, Nemčija
• The James Hutton Institute, Velika Britanija
• 6th Gymnasium of Petropolis, Grčija
• Euracademy, Grčija
• NEC Notranjski ekološki center, Cerknica, Slovenija

 

Trajanje

01. januar 2013 do 30. september 2015.

Namen

Zavedamo se pomena varstva, pravilnega upravljanja in načrtovanja krajine - z navedenim projektom smo omogočili ljudem, da so bolj vključeni in participatorni na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajine, preko razumevanja EKK na preprost in razumljiv način. Razen tega E-CLIC preizkuša nove načine vključevanja ljudi v pripravo politik in njihovo ocenjevanje, pri čemer izkorišča moč informacijskih in komunikacijskih tehnologij in medmrežja. Pri tem se osredotoča na EKK kot na vodilni primer evropske politike, ki ima neposreden vpliv na okolje in gospodarstvo vseh človeških skupnosti.


"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnega mesta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije."

K

Poročilo o vprašanjih EKK vključuje uvodno poglavje o EKK in njenih navodilih politik z razlagami; predstavitev vprašanj glede politik, ki se nanašajo na vsako pregledano državo, s posebnim ozirom na nekatere vsebine EKK, kot so sodelovanje državljanov, ozaveščanje, izobraževanje in vzgoja, vrednotenje; poročilo o ugotovitvah posvetovanj v okviru sodelovanja članov ECLAS, PPF, Landscape Europe, Le Notre itd. ; poglavje z zaključki vsebuje seznam primernih vprašanj, ki vodijo k oblikovanju učnih ciljev, za posamezno ciljno skupino. Poročilo predstavlja tipologijo krajin, na katere se osredotoča projekt, kot so kmetijske krajine, divje krajine, primestne krajine itd.
Preberi Poročilo o vprašanjih EKK tukaj (angleščina).
Povzetek v slovenščini
Ustvarjena je bila podatkovna baza primerov krajin, ki nazorno prikazujejo uspešno formuliranje problema, vrednotenje, ozaveščanje, vzgojo in izobraževanje, sodelovanje državljanov in vzajemno delovanje z drugimi politikami. Najboljši primeri dobrih izkušenj so bili zbrani skozi raziskovanje v vseh sodelujočih državah, s posvetovanjem v okviru mreže partnerjev in povezav pridruženih partnerjev (Euroakademija, ECLAS), prav tako z arhivi Krajinske nagrade Sveta Evrope. Za lažje iskanje so vstopi v podatkovno bazo označeni, podrobno označene so tudi ključne besede. Vabljeni ste, da dodate svoj najboljši primer krajin, ki izpolnjuje v enem ali več pogledih zahteve EKK, tako, da pošljete elektronsko pošto na tomaz@nec-cerknica.si.  Obišči »Knjižnico dobrih praks« tukaj
Knjižnica informacijsko-komunikacijskih orodij je ustvarjena s pomočjo izbranih orodij, ki so javno dostopna na medmrežju. Ta orodja vključujejo učenje z igricami (uporabljajoč javno dostopni program arisgames), krajinsko gledališče (www.hutton.ac.uk/learning/exhibits/vlt) in aplikacije razvite v Inštitutu James Hutton, uporablja pa jih tudi EMU, rešitve prikazane v 3D modelih na strojni opremi kot so Autodesk Maya/Octaga/VegaPrime/GoogleSketchup/Blender, itd., prav tako kot bibliografija in podatkovna baza učnih materialov, ki se nanašajo na EKK in na “izzive”, s katerimi se soočajo evropske krajine. Za dostop do »knjižnice IKT orodij« pritisni tukaj.
Tu lahko odstopate do polnega poročila o Knjižnici IKT orodij in njeni metodologiji.
Izdelali smo priročnik, ki spremlja učni program in pojasni, kako ga uporabljati. Priročnik vsebuje uvodno pojasnilo o projektu, o sprejeti metodologiji, o priporočenih orodjih in o pomenu izdelka kot gradiva za izobraževanje. Priročnik je na voljo širši javnosti, v vseh nacionalnih jezikih partnerskih držav. Priročnik je na voljo širši javnosti, v vseh nacionalnih jezikih partnerskih držav. Slovenskega si lahko prensete tu.

 

 

Vsebina projekta

S projektom e-CLIC smo približali razumevanje evropskih politik (s fokusom na Evropsko Krajinsko Konvencijo – v nadaljevanju EKK) ter spodbudili srednješolce, študente in širšo javnosti k aktivni participaciji prek nacionalnih tekmovanj v vsaki sodelujoči državi ter finalnega mednarodnega tekmovanja.

Evropski državljani imajo pravico vedeti več o evropskih politikah in dejavneje sodelovati v njihovem uresničevanju.
Projekt E-CLIC razvija metodologijo za ozaveščanje najširše javnosti in posebno mladine, s čemer pomaga vsem evropskim državljanom, da bolje razumejo in ocenijo te politike.
EKK predstavlja primer politike širokega polja delovanja, ki je okoljsko in gospodarsko pomembna za Evropo. Sodelovanje vseh njenih državljanov lahko pomembno prispeva k zaščiti, upravljanju in načrtovanju krajin.
Varstvo evropskih krajin je vsekakor naša skupna odgovornost! EKK, ki jo je sprejel Odbor ministrov pri Svetu Evrope leta 2001, je ratificirala večina držav članic. Pripravljalcem politik ponuja vodila, kako vključiti krajine v trajnostni razvoj in kako tesneje vključiti evropske državljane v odločitve.

Spletna stran projekta

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan