Search

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI (5.6. do 31.12.17)«

5/25/2017 4:59:26 PM

Upravičeni stroški

Upravičeni so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2017, ki se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov. Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša  8.762,00 EUR.

V primeru pavšalnih zneskov so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju.

Končni znesek nepovratnih sredstev je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičencev in preverjenega s strani SPIRIT Slovenija, brez potrebe za utemeljitev dejanskih stroškov.

 

Obdobje upravičenih aktivnosti je od oddaje vloge do 31. 12. 2017.

 

Upravičenci

Mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

 

Do subvencije niso upravičeni:

  • sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
  • sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
  • podjetja v težavah,
  • tisti, ki na dan 31. 12. 2016 niso imeli vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

 

Višina subvencije

Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša  8.762,00 eur.

 

Če načrtujete udeležbo na mednarodnem sejmu v tujini, izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si. Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan