Search

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI (1.1.17 DO 31.5.17)«

5/9/2017 9:29:57 AM

Predvidena višina sredstev: 400.000 EUR

Rok za oddajo: 5.6.2017

Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov največ 8.000,00 eur 

Namen razpisa
Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: http://www.expodatabase.com/ ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: http://www.auma.de/ in
  • ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran).

Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Upravičeni stroški

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska ter davek na dodano vrednost (DDV).

Prednost pri izboru imajo prijavitelji, ki:
1. Imajo ugodno finančno sposobnost podjetja (bonitetna ocena po modelu Bisnode: A1++, A2++,...)
2. Se udeležijo sejma, kjer je prisotnih večji delež tujuh razstavljalcev (+80%)
3. Imajo evidentirana vsaj 2 izvozna posla v 2016 oz 2017
4. Imajo zaščiteno industrijsko lastnino (patent, znamka, model) ter pridobljen certifikati mednarodnih ali EU standardov (ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI).

 

Če načrtujete udeležbo na mednarodnem sejmu v tujini, izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si. Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan