Search

Program Pioneers into Practice

4/7/2017 4:03:36 PM

Program Pioneers into Practice je edini evropski program razvoja znanja, namenjen strokovnjakom s področja nizkoogljičnosti in ostalih področij, povezanih s klimatskimi spremembami. Kot profesionalni mobilni program Climate-KICa združuje strokovnjake iz industrije, malih podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij.

 

Prijavite se kot pionir in sprejmite izziv, da se premaknete iz svoje cone udobja ter se seznanite z novimi pristopi in priložnostmi. Razvijajte se ob profesionalnih trenerjih in preizkusite svoje nove veščine v praksi preko 4-6 tedenske praktične izkušnje, doma ali v tujini.

 

Prijavite se kot gostitelj in obogatite svojo organizacijo s strokovnjaki, ki bodo vanjo prinesli nov pogled in znanje iz drugega sektorja, z vami delali na vaših projektih, reševali težave in naredili vašo dejavnost bolj trajnostno usmerjeno in konkurenčno.

 

Pogoji za prijavo za pionirje:

-  univerzitetna diploma z relevantnih področij v povezavi s klimatskimi spremembami in/ali nizkoogljičnim gospodarstvom (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, energetska omrežja, gradbeni sektor ter gospodarjenje z zemljo ter vodami)

-  najmanj 2 leti delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) na relevantnih področjih

-  razpoložljivost ob vseh določenih datumih za aktivnosti, ki so določene v programu

-  se nahajate v Sloveniji

-  napredno znanje angleščine (vsaj B2 nivo)

-  vedoželjnost, fleksibilnost in predanost

 

Pogoji za prijavo za gostitelje:

-  izkušnje / interes za relevantna področja v povezavi s klimatskimi spremembami ali nizkoogljičnim gospodarstvom (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, energetska omrežja, gradbeni sektor ter gospodarjenje z zemljo ter vodami)

-  lahko gostite enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (4-6 tednov) in jim v tem času zagotovite delovni prostor, ustrezno delo in nadzor

-  se nahajate v Sloveniji

-  ste zainteresirani za širjenje omrežja, pridobivanje in izmenjavo znanj

 

Program ponuja:

-  Kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve v času trajanja programa v znesku do 2000 €.

-  4-6 tedenska praktična izkušnja z namestitvijo v eni od 15ih evropskih držav (vključene so Climate-KIC lokacije in RIS članice), ki je namenjena praktični uporabi že obstoječega in na novo pridobljenega znanja

-  e-izobraževalni tečaj o Inovacijskih sistemih, ki so sestavljeni iz najboljših praks s cele Evrope

-  vzpodbujanje osebnega razvoja in razvoja organizacije preko izobraževanj, mentorstva in coachinga v povezavi z Inovacijskimi sistemi preko konkretnih skupinskih projektov z dejanskimi ''lastniki problemov''

-  priložnost mreženja z lokalnimi in mednarodnimi skupnostmi (agenti sprememb) preko treh interaktivnih delavnic (skupno 5 dni) in Climate-KIC Alumni klubom

 

Prijave so možne do 21. 4. 2017 na:

https://pioneers.climate-kic.org

 

Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve.

 

Dodatne informacije na:

teja.pirnat@conot.si