Search

P2 - SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

4/3/2017 8:32:50 AM

P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij, preko katerih lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopajo do nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta. 

Do 54.000 EUR subvencije za zagon inovativnega podjetja

Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme največ do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih, in sicer:

  • kritje stroškov, nastalih od 1.9.2016 do 31.7.2017 v višini do 10.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih od 1.8.2017 do 31.1.2018 v višini do 12.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih do 1.2.2018 do 28.2.2019 v višini do 32.000 EUR

2,16 mio EUR bo letos okrepilo okvirno 40 novih zagonskih spodbud.
Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem, ustanovljenim v obdobju od 1.1.2016 do 15.3.2017, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in lažji tržni preboj.

Razpis P2 je tudi letos tesno povezan z Iniciativo Start up Slovenija.
Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko podjetja udeležila enega izmed mentorskih programov oz. si izbrala individualnega start-up mentorja.

Na razpis se lahko prijavijo vsa inovativna mlada podjetja
Na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti, kljub temu, da predhodno niso sodelovala v okviru tekmovanja Start:up Slovenija
2017.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan