Search

SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO MEDNARODNIH STANDARDIH V LETU 2017

3/15/2017 2:40:18 PM

NAMEN: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardih (CEN, CENELEC in ETSI), podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednja podjetja.

SREDSTVA: 300.000,00 EUR.

OPERACIJA: Operacija po predmetnem javnem razpisu pomeni pridobitev največ dveh certifikatov za sisteme vodenja in največ enega certifikata za skladnost proizvodov v letu 2017.

UPRAVIČENOST STROŠKOV: 1.1.2016 in traja do najkasneje 30.10.2017, kar predstavlja zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.

ROK: 17.5.2017.

STOPNJA SOFINANCIRANJA: Največ 60% upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR.

UPRAVIČENI STROŠKI:

  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • Stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ, so stroški pridobitve certifikata po ceniku certifikacijskega organa.

Stroški svetovanja za pridobitev certifikata ne spadajo med upravičene stroške.

TOČKOVANJE:
Točkovalni pogoji oz. kateri prijavitelj imajo več možnsti za sofinanciranje:
1. Ugodna finančna sposobnost podjetja (bonitetna ocena po modelu Bisnode: A1++, A2++,...)
2. Izdelana tiskana gradiva, spletna stran in predstavitven video v enem ali večih tujih jezikih
3. Zaščitena industrijska lastnina (patent, znamka, model) ter veljaven vsaj en certifikat mednarodnih ali EU standardov (ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI).
4. Evidentiran višji delež izvoza (50+) v Izkazu uspeha za leto 2015.


Če načrtujete udeležbo na mednarodnem strokovnem forumu, konferenci ali kongresu v tujini, izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo ter lahko dosežete višje ocene pri točkovanju, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si. Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan