Search

Brezplačna delavnica: ''NISMO RAZVOJNO PODJETJE'' – ''RES?''

11/22/2016 8:08:57 PM

VEM točka, NEC Cerknica v sodelovanju z
RRA Zeleni kras, Centrom za inovativnost in razvoj
vabi na usposabljanje:

''NISMO RAZVOJNO PODJETJE'' – ''RES?''
Identifikacija razvoja, raziskave in razvoj ter davčne olajšave, kot osnova pridobivanja nepovratnih sredstev do 2o2o

Mnogo podjetij je razvojnih podjetij in se pri svojem delu srečuje z takšno ali drugačno obliko raziskav ali razvoja, vendar se tega ne zavedajo. Podjetja namenijo premalo pozornosti identificiranju in formaliziranju raziskovalno razvojne dejavnosti. Le malo podjetij zna ustrezno identificirati razvoj, ga dokumentirati in izkoristiti spodbude in olajšave iz tega naslova. Podjetja, ki v izvajajo razvojno-raziskovalne-inovativne (RRI) projekte, lahko med drugim uveljavljajo kar 100% davčno olajšavo od sredstev, ki vlagajo v RRI projekte. Taka podjetja pa imajo tudi na voljo več možnosti za pridobitev razvojnega denarja - nepovratnih sredstev.

TERMIN:   7. 12. 2016 od 15:00 – 18:00

NAMEN:  Skozi delavnico bomo vodili podjetja, k razumevanju RRI in umestitvi lastnega podjetja na tehnološki in razvojni stopnji. Spoznali bodo korake pri vzpostavitvi sistema RRI, njegovega evidentiranja ter priložnosti iz naslova spodbud in olajšav do 2020.

LOKACIJA:  sejna soba GZS OZ Postojna, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna

Skozi usposabljanje bom pridobil:
• Razumevanje pomena razvoja, raziskav in inovacij
• Sposobnost identifikacije, kje na t.i. ''razvojni in tehnološki premici'' se nahaja vaše podjetje
• Razumevanje evidentiranja razvoja v podjetju
• Sposobnost načrtovanja korakov vzpostavitve sistema RRI in njegovega evidentiranja
• Razumevanje RR dejavnosti, razvojnih oddelkov, raziskovalnih in razvojnih skupin in finančne priložnosti za olajšave in črpanje EU in nacionalnih sredstev

PREDAVATELJA:
• Tomaž Stojanovič, mag.posl. ved, PAI
Certifikati: IPMA LevelC® - Certied Project Manager, Certified Manager of European Projects
Član strokovne komisije za področje pametne specializacije – 2 – Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
• Boštjan Jerman, Univ. dipl. politolog mednarodnih odnosov

Prijave zbiramo do ponedeljka, 5. 12. 2016 do 15.00 na naslednjih kontaktih:
Tomaž Stojanovič, mag. posl. ved – 031 408 754, tomaz@nec-cerknica.si

 

KDO SMO IN PODROČJA DELOVANJA

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Z dolgoletnimi izkušnjami na interdisciplinarnih projektih smo se specializirali in delujemo kot kompetenčni center za podjetništvo, projektni management, trajnostni razvoj, turizem, razvoj podeželja in kreativne industrije. NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let - 20 let vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij, tako doma, kot v tujini. Hvala vsem, ki soustvarjate skupno zgodbo. Predstavite se nam, spoznajmo se. Vselimo se sodelovanja z vami.   
Vzajemno delovanje za ustvarjanje sinergij.
Visoko izobraženi in strokovno usposobljeni sodelavci NEC, Cerknica in povezani zunanji strokovnjaki, skrbimo za izzive rasti in razvoja vas, vaše organizacije in širšega okolja. Naš interdisciplinarni strokovni tim pokriva najrazličnejša področja (podjetništvo, razvoj podeželja, razvoj organizacij, projektni management, okolje, trajnostni razvoj, design management, kulturna dediščina,…) in ima poleg strokovne usposobljenosti tudi andragoško-pedagoška znanja. Držijo naziv certificiran manager evropskih projektov in so certificirani pri International project managment association.


RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge v splošnem javnem interesu skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Predstavljamo operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo razvoju regije, hkrati pa opravljamo tudi strokovne naloge s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike; pospešujemo lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju; opravljamo svetovanja in pospešujemo razvoj malega gospodarstva; vodimo štipendijsko shemo in garancijsko shemo za Primorsko-notranjsko regijo; pripravljamo, koordiniramo in spremljamo izvajanje regionalnega razvojnega programa; izvajamo programe usposabljanj na različnih področjih razvoja ter izvajamo druge aktivnosti za razvoj regije.

V januarju 2015 smo znotraj RRA ustanovili Center za inovativnost in razvoj, katerega poslanstvo je vpeljevati razvojno miselnost ter razumevanje inovacij in inovacijskega ekosistema na vsa področja družbenega delovanja s ciljem spodbujanja razvoja inovacij (izdelkov, storitev in procesov), še posebej pa tistih, ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja. 

 

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan