Search

DELOVNI PREIZKUS ZA LETO 2016

2/10/2016 11:11:19 AM

Zavod RS za zaposlovanje je objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo delovnega preizkusa za leto 2016 v višini 1 mio EUR.

Delodajalci lahko na delovni preizkus, ki traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec, vključijo brezposelno osebo in tako bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Delovni preizkusi se pri izbranih delodajalcih lahko izvajajo do 31. 10. 2016.

Ciljna skupina: V delovni preizkus se lahko vključijo brezposelni, stari 30 let in več, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Pogoji:
-    Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor.
-    Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa.
-    Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur.
-    En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb.
Delodajalci, ki bodo oddali ponudbe na to javno povabilo, za isto osebo ne morejo kandidirati za izvajanje programov usposabljanja na delovnem mestu.

Povračilo upravičenih stroškov:
-    206 EUR za udeleženca ALI
-    samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
o    delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
o    kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog),
o    kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda.

Rok oddaje: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure.

 

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan