Search

img1
Podjetništvo
img2
Javni razpisi
img3
Svetovanje
img4
Usposabljanje

Novice

8/23/2017 8:36:32 AM

KAJ NAS NA PODROČJU RAZPISOV ČAKA TO JESEN?

Na MGRT imajo za podjetja v pripravi številne razpise, nekaj od teh je že znanih iz leta 2016, drugi pa so v finančni perspektivi 2014 – 2020 povsem novi.

Preberi več...
6/28/2017 8:26:53 AM

PESTRO POLETJE

V poletnem času se nam obeta kar nekaj razpisov, ker pa je to tudi čas dopustov, vam svetujemo, da se na razpise pripravite vnaprej ter tako ne zamudite priložnosti za financiranje vaših projektov iz področja lesarstva, raziskav & razvoja, predelovalnih dejavnosti in turizma.

 

Preberi več...
10/19/2016 10:40:49 AM

Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja do konca leta 2016


Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja do konca leta 2016

 

Preberi več...

Poglejte še arhiv novic.

Razpisi

7/4/2017 9:28:12 AM

»SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

Podjetja vseh velikosti se lahko samostojno ali v obliki konzorcija prijavijo na razpis za sofinanciranje izvajanja RRI projektov, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije,  razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju v roku 2 let po zaključku projekta. Projekti lahko trajajo do 24 mesecev, upravičeni stroški projekta pa morajo znašati od 100.000,00 do 500.000,00 EUR.

Preberi več...
6/5/2017 9:17:00 AM

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI (1.1.17 DO 31.5.17)«

Podjetja, ki ste se/ se boste med 1.1.2017 in 31.5.2017 udeležili mednarodnega sejma, lahko uveljavljate do 60% upravičenih stroškov oz. največ 8.000,00 eur nepovratnih sredstev

Preberi več...
5/17/2017 2:26:00 PM

SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO MEDNARODNIH STANDARDIH V LETU 2017

Načrtujete pridobitev certifikata za sisteme vodenja ali certifikat za skladnost proizvodov? Na voljo vam je sofinanciranje v višini 60% oz max 10.000 EUR za stroške  cefrtifikacijskega organa in zunanjih izvajalcev.

Preberi več...
4/3/2017 8:29:02 AM

P2 - SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

Spodbude za zagon inovativnih podjetij, preko katerih lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopajo do 54.000 nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta. 

Preberi več...
8/3/2016 1:11:42 AM

Nepovratna sredstva za start up podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Podjetjem iz problemskih območij, ki so registrirana med 1. 1. 2014 in 23. 8. 2016 na voljo nepovratna sredstva v višini 40.000 EUR za financiranje zagonskih stroškov (plače, oprema, programska oprema, zunanjih izvajalcev, operativnih stroškov), nastalih med 1. 1. 2016 do 10. 10. 2017.

Preberi več...
2/12/2016 4:20:26 PM

GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov v višini 1.250.000 EUR prek Slovenskega podjetniškega Sklada!

Ugodnost kredita je v dani garanciji iz strani Sklada (60 % ali 80 %), subvencionirani obrestni meri (6 mesečni euribor od + 0,15 % do 0,65 %), moratoriju do 24 mesecev ter dobi odplačila do 10 let.
Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi in socialna podjetja (so.p.).

Preberi več...
2/10/2016 11:06:08 AM

DELOVNI PREIZKUS ZA LETO 2016

Delodajalci lahko na delovni preizkus, ki traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec, vključijo brezposelno osebo in tako bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.
Delodajalcu je povrnem strošek:
-     206 EUR za udeleženca ALI
-    samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca
Rok oddaje: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure.

Preberi več...

Poglejte še arhiv razpisov.

Podjetništvo

Podjetništvo

Hitro in enostavno do podjetja - za administracijo poskrbimo mi, za idejo poslovne priložnosti pa vi!

Text/HTML


Javni razpisi

Finančne spodbude za krepitev konkurenčnosti, razvoja in raziskav za trajno, v rast usmerjeno podjetje.

Text/HTML

Svetovanje

Celostne in učinkovite rešitve za pametno rast vaše organizacije.

Text/HTML

Usposabljanje

Znanje in kompetence za dvig kakovosti vaše storitve ali izdelka.

K


Simbol naše organizacije predstavlja vetrnica, ki simbolizira s lahkotnost, hitrost, svežino in energijo. Sodelujoči posamezniki predstavljajo krake vetrnice, ki skupaj tvorijo aktivno celoto in tvorijo multiplikativne učinke. Danes se vetrnica vrti z namenom vzajemnega delovanja za ustvarjanje sinergij. NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let - 20 let vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij, tako doma, kot v tujini. Hvala vsem, ki soustvarjate skupno zgodbo. Predstavite se nam, spoznajmo se. Vselimo se sodelovanja z vami. 

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Z dolgoletnimi izkušnjami na interdisciplinarnih projektih smo se specializirali in delujemo kot kompetenčni center za podjetništvo, projektni management, trajnostni razvoj, turizem, razvoj podeželja in kreativne industrije. NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let - 20 let vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij, tako doma, kot v tujini. Hvala vsem, ki soustvarjate skupno zgodbo. Predstavite se nam, spoznajmo se. Vselimo se sodelovanja z vami.
V NEC, Cerknica si prizadevamo, da s konkretnimi lokalnimi akcijami na območju celotne Slovenije, omogočimo vsem ciljnim skupinam napredek, tako, da si pri svojem delu in delovanju dovolijo več svobode, samozaupanja in samospoštovanja. Ustvarjamo pogoje za rast in razvoj osebni, organizacijski in družbeni preboj. Da bi to dosegli, delujemo v lokalnih, regionalnih, nacionalnih, mednarodnih in transnacionalnih iniciativah in projektih.

Poudarek dajemo povezovanju in sodelovanju. Našim poslovnim partnerjem omogočamo mednarodno povezovanje, vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte ter nudimo pomoč pri aktivnostih internacionalizacije. Odprti smo za predloge sodelovanja, nove iniciative in skupno oblikovanje rešitev na projektnem, kot poslovnem področju. Organizacijam ponujamo celostne rešitve pri vpeljavi razvojnih aktivnosti, pripravi razpisne dokumentacije, pridobivanju nepovratnih sredstev, evropskih projektih in drugih virih financiranja.
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan